Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Tønder-Skærbæk-Toftlund består af:

Formand   
Tage Sørensen
74752305
nordentst@gmail.com

Næstformand
Dorthe Lindholm Olesen
21667180
Guldhus@gmail.com

Kasserer
Jørn Mejborn
29903476
joern.mejborn@bbsyd.dk

Sekretær
Vagn Skøtt
74831642/42190918
837v1201@gmail.com

Menig bestyrelsesmedlem
Brian Rostgaard Andersen

Menig bestyrelsesmedlem
Glenny Sloth Ketelsen
40 33 19 18
glenny-tina@privat.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Amina Ravn-Kyhn
aminaravnkyhn@outlook.com

Revisor
Karen Hansen
pkh@post8.tele.dk