Afstemningsfesten den 10. februar 2021.

Afstemningsfesten i år bliver lidt anderledes end den plejer at være, hvilket skyldes Corona situationen.

I stedet for en traditionel fest har vi valgt at lave en video, hvor vi viser nogle bygninger fra Skærbæk egnen, som har en tilknytning til tiden, hvor nuværende Sønderjylland var en del af Tyskland.

Videoen er lavet i samarbejde med de foreninger, som vi normalt afholder festen med, der er ud over Foreningen NORDEN i Tønder, Historisk Forening i Skærbæk, Grænseforeningen Tønder afdeling, Emanuel, hvor vi plejer af afholde, og hvor nogle af optagelser også er fra.

På foreningen NORDENs vegne

Tage Sørensen

Formand