Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Tønder-Skærbæk-Toftlund består af:

Formand   
Tage Sørensen
74752305
nordentst@gmail.com

Næstformand
Peter M. Bramsen
74831233
pbramsen@toftlund.net

Kasserer
Svend Erik Lilleøre
74723303 / 75164524
sel3303@outlook.dk

Sekretær
Vagn Skøtt
74831642/42190918
837v1201@gmail.com

Suppleant
Ruth Jensen
74754328

Revisor
Olav Madsen
74723319

Revisor
Karen Hansen